Verwijzers

Buis bewindvoering helpt u graag.

Samenwerking

Naast ouders, kinderen of andere familieleden kunnen dit ook begeleiders zijn vanuit andere trajecten, werkgevers of zorgverleners.

Buis Bewindvoering kan u helpen.

Cliënten kunnen zelf rechtstreeks contact met ons opnemen. Ook vanuit hun omgeving kan een verzoek worden ingediend om in contact te komen. Naast ouders, kinderen of andere familieleden kunnen dit ook begeleiders zijn vanuit andere trajecten, werkgevers of zorgverleners.

 

Samenwerking

Verwijzers zijn belangrijke samenwerkingspartners voor Buis Bewindvoering. Zij zijn soms aanwezig bij de intake en het opstellen van het verzoek voor aanvraag beschermingsbewind. Door hun specifieke kennis van de situatie van de belanghebbende kan snel en gericht geschakeld worden richting het inzichtelijk maken van de financiën en oplossen van problematiek. Daarnaast vervullen verwijzers vaak een cruciale rol in de voortgang van het traject van bewindvoering. Een goede samenwerking tussen ons en de verwijzer is daarom heel belangrijk. Er wordt daarom veel tijd en aandacht besteed aan de verwijzers.

 

Integrale aanpak

Tijdens de aanmelding wordt uitgebreid ingegaan op de oorzaak van het probleem. De oorzaak kan duidelijk zijn maar er zijn ook gevallen dat dit niet zo is. Aan de hand van het leefgebiedenoverzicht wordt gekeken of er gebieden zijn die onvoldoende scoren en waar dus mogelijk de oorzaak van het probleem ligt. Indien nodig en gewenst kan voor de oplossing van het probleem een professional worden ingeschakeld.

Voordeel van deze integrale aanpak is dat er breder gekeken wordt naar de situatie van een cliënt. Door breder te kijken naar oorzaak en gevolg kan er een betere oplossing worden geboden waardoor de kans van slagen groter is en de kans van terugval kleiner.

© 2017 Buis Bewindvoering