Bewindvoering

Buis Bewindvoering kan u helpen.

Bewindvoering:
rust in uw financiën

Bent u het overzicht over uw financiën kwijt?
Heeft u schulden en ziet u door de bomen het bos niet meer?
Of is er een andere reden waardoor u niet meer in staat bent uw administratie te voeren?

Buis Bewindvoering kan u helpen.

Bewindvoerder
Om ervoor te zorgen dat u rust krijgt in uw financiën en te voorkomen dat u (verder) in de financiële problemen komt vragen wij de rechter Buis Bewindvoering te benoemen als uw bewindvoerder. Hierna zorgen wij ervoor dat er een stabiel budget is.

 • Samen met u maken we hiervoor een budgetplan.
 • De inkomsten worden geoptimaliseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van de juiste uitkeringen, toeslagen en bijzondere bijstand. Ook wordt, in geval van schulden, beoordeeld of een deurwaarder of belastingdienst zich houdt aan de afspraken die er gemaakt zijn over de hoogte van verrekening of een beslag.
 • De uitgaven worden geminimaliseerd. Hierbij wordt onder andere gekeken of de juiste abonnementen en energiecontracten zijn afgesloten. Ook wordt gekeken of u in aanmerking komt voor de gemeentelijke- en waterschapbelastingen.

Als de inkomsten en uitgaven in balans zijn, kan er als er sprake is van schulden, een oplossing worden gezocht voor het aflossen van de schulden. Dit kan door de bewindvoerder zelf of door inschakeling van een schuldhulpverlener worden uitgevoerd.

U ontvangt van ons inloggegevens waarmee u 7 dagen per week, 24 uur per dag kan meekijken in uw financiën. Hierdoor houdt u het inzicht in uw financiën.

Wat doen we nog meer?

  • Het in orde maken en invullen van de aanmeldformulieren voor beschermingsbewind.
  • Het aanvragen van de benodigde verzekeringen zoals ziektekosten, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en begrafenisverzekering.
  • Onderhouden van contacten met de instanties.
  • Belastingaangifte box 1.
  • Als de financiële problemen zijn opgelost, de financiën stabiel zijn en er een mogelijkheid is dat u zelf zijn financiën kan beheren, vindt er begeleiding plaats in de vorm van budgetcoaching. Dit verkleint het risico op terugval als u uw financiën zelf beheerd.

Als u onder beschermingsbewind staat, beschermt de bewindvoerder uw vermogen. In dit geval neemt Buis Bewindvoering de beslissingen over uw vermogen en indien aanwezig ook over de schulden. U blijft wel handelingsbekwaam en mag daarom nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Wij zijn er voor u!

Telefonisch spreekuur

Omdat wij ook op afspraak zijn bij klanten, zijn wij niet altijd telefonisch bereikbaar. Om hier duidelijkheid in te geven, werken we met telefonisch spreekuur.

Maandag

 

09:00 – 11:00 uur

19:00 – 20:00 uur

Dinsdag 09:00 – 11:00 uur
Donderdag 09:00 – 11:00 uur
Vrijdag 09:00 – 11:00 uur

Belt u buiten het spreekuur? Laat dan gerust een voicemailbericht achter, dan bellen wij u terug.

Contactgegevens

T: 0228-208003
M (Carijet): 06-21478968
M (Tessa): 06-27203796
E: info@buisbewindvoering.nl

Postbus37
1693 ZG  Wervershoof

© 2017 Buis Bewindvoering